23آذر 1394

روز جهانی حقوق بشر گرامی باد. آنچه از حقوق بشر در اعلامیه جهانی و مقاوله نامه های بین المللی مربوطه منعکس گردیده از حقوق مدنی و سیاسی گرفته تا

بیانیه کمیسیون حقوق بشر به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

روز جهانی حقوق بشر گرامی باد. آنچه از حقوق بشر در اعلامیه جهانی و مقاوله نامه های بین المللی مربوطه منعکس گردیده از حقوق مدنی و سیاسی گرفته تا حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و نیز حقوق همبستگی از قبیل حق توسعه و حق صلح و حفظ و پایداری محیط زیست، همگی افق های روشنی را پیش روی بشر باز کرد که بیش از هر چیز بارقه ی امید را در دلها گشود. بشر به واسطه ی عدم شناسایی حقوق بنیادی، سالها در رنج و عذاب بوده و مورد ستم کشی و بهره وری قدرت ها و حکومت ها قرار گرفته است. در سده ی اخیر جنگ ها و کشتار های خونینی روی داده و هنوز هم در حال روی دادن است که روان بشر را آزرده و خسته کرده است. طی جنگ های جهانی اول و دوم میلیون ها انسان کشته، زخمی، آواره و ناپدید شدند که خونین ترین درگیری ها در تاریخ بشری بوده است. حاصل کار نفرتی بود که از جنگ و خونریزی و علاقه به صلح و دوستی در میان کشور ها ایجاد شد و به یک پیمان بین المللی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجامید.

 اعلامیه جهانی حقوق بشردر سال 1948 برای اولین بارحقوقی را برای تمامی انسانها فارغ از رنگ، نژاد، جنس، زبان، عقیده، اصالت، مورد شناسایی قرار داده و دو پروتکل حقوق مدنی- سیاسی و نیز حقوق فرهنگی، اقتصادی اجتماعی متن اعلامیه و موارد مندرج در آنرا تکمیل و توسعه بخشیدند و خصوصیاتی از قبیل جهان شمولی، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و تفکیک ناپذیری را برای این حقوق قائل گردید.

اما با وجود شناسایی حقوقی یکدست و تکفیک ناپذیر برای ابناء بشر، ما هنوز شاهد این هستیم که همچنان جنگ و خونریزی در جهان ادامه دارد و حقوق بشر به سادگی مورد انکار و تجاوز قرارمی گیرد. می توان از تجاوزات گسترده ی گروه های تروریستی همچون داعش و بوکوحرام نام برد که حرفشان سلاح و منطقشان تروراست و موجب آوراگی و قتل و کشتار انسانهای بی گناه بسیاری شده اند و یا از نقص فاحش حقوق بشر در بحرین و سوریه و جنایات ارتکابی در یمن به سبب جنگ خونریزی که عربستان و حامیان اش در آن کشور به راه انداخته اند مثال زد که با وجود گزارشهای مکرر سازمان های حقوق بشری، کشورها و گروههای مهاجم، هیچ اعتباری برای این حقوق قائل نیستند. همچنین در بسیاری کشورها تروریسم دولتی (با نفوذ و اعتبار دولت و یا بواسطه ی مسامحه در برخورد با تروریسم) جریان دارد می توان از قتل طاهرالچی وکیل و رئیس کانون وکلای دیاربکر در کشور ترکیه نام برد که بدون پاسخ و تعقیب و مجازات آمرین و عاملین روی داده است. در کشورهای بسیاری نیز با وجود پذیرش حقوق بنیادی بشر، لباس و سلیقه و وعنوان افراد است که بر همه چیز حکمفرما است نمونه هایی از نبود آزادی بیان، فقدان دستگاه قضایی مستقل و عدم آزادی ادیان و هتک حرمت عقیده و فکر را در این کشورها به وفور می توان یافت. گروههای اجتماعی بسیاری از قبیل معلمان و مصنفان و کارگران از اجرا، احترام و رعایت حقوق بدیهی شان خشنود نیستند و از سلب حقوق حقه ی خود بیم دارند. اقلیت های دینی در بسیاری از کشورها از حقوق انسانی و بدیهی خود محروم هستند.

این در حالی است که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر برای همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام شده است و مفاد منشور ملل متحد نیز اساسا برای توسعه و گسترش حفاظت از حقوق بشر تدوین گردیده است بنحوی که در مقدمه منشور به لزوم پایبندی به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش انسانی و تساوی حقوق زن و مرد ذکر شده و در مواد 55 و 56 منشور کلیه اعضاء متعهد گردیده اند که برای نیل به مقاصد مندرج اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند.

با وجود گزارش های بی شمار مجمع عمومی سازمان ملل در رابطه با نقض فاحش حقوق بشر در بسیاری از کشورها، حاکمان تنها به مقابله ، پاسخ و جوابیه بسنده کرده و بر موضع و حرف های گذشته و روش متعصبانه ی خود اصرار می ورزند. لذا این کمیسیون بار دیگر به مناسبت گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر مصادف با سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، از حاکمان و مقامات رسمی کلیه دولت ها و سازمانهای بین المللی مسئول درخواست می کنیم به ندای وجدان بشری در رعایت و اجرای حقوق بشر گوش فرا دهند و از مواضع سخت و متعصبانه خود دست بردارند و به رعایت و  اجرای کامل تمامی قواعد و موازین حقوق بشری اهتمام ورزند تا جهانی مملو از صلح و دوستی و عدالت برقرار شود.

کمیسیون حقوق بشر

کانون وکلای دادگستری کرمانشاه ایلام