10آبان 1394

شماره جدید مجله کانون منتشر شد

به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند شماره جدید مجله کانون (سال 1393) منتشر گردید.

همکاران محترم می توانند جهت دریافت مجله به محل کانون وکلا مراجعه فرمایند

(روابط عمومی کانون وکلاء)