28بهمن 1393

کارگاه آموزشی با موضوع مهاتهای ارتباطی و با حضور دکتر حمید شکری برگزار خواهد شد.

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع مهارتهای ارتباطی

به همت کمیسیون روابط عمومی کانون وکلا دادگستری کرمانشاه و ایلام ،کارگاه آموزشی با موضوع مهارتهای ارتباطی و با حضور دکتر حمید شکری استاد برجسته در زمینه روابط عمومی روزپنجشنبه 30 بهمن ،ساعت 11 در محل آمفی تاتر مجتمع ورزشی قمر بنی هاشم واقع در بلوار بنت الهدی برگزار میگردد .