17بهمن 1393

گزارش عملکرد کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

بسمه تعالی

کمیته آموزش کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام در راستای تکلیف قانونی کانونها در آموزش وکلا و کارآموزان به پیشنهاد هیات مدیره در اواسط آبانماه 1393 با حضور آقای وکیل شهاب تجری (کاندیدای دکتری حقوق عمومی) آقای وکیل احسان زررخ (کاندیدای دکتری حقوق کیفری) و خانم وکیل مریم انصاری پور (کارشناس ارشد حقوق عمومی و مدرس دانشگاه) تشکیل و با تبیین طرح جامع آموزش در راستای اعتلای سطح علمی و عملی جامعه وکالتی استانهای کرمانشاه و ایلام در نخستین گام با توجه به نیاز موجود در خصوص تشریح و تبیین قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی با محوریت قانون مذکور نمود و سعی بر آن بود تا صرفاً از استاد طراز اول و دارای تالیفات حقوقی شاخص در این خصوص دعوت به عمل آید.

بر همین اساس در مورخه 1393/8/27 با دعوت از جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق (استاد دانشگاه و معاونت سازمان قضایی نیروهای مسلح که مدیرمسئول ماهنامه دادرسی نیز می باشند و کتب ایشان در خصوص قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به چاپ های ششم رسیده اند) و حضور ایشان در کرمانشاه و تصدی کارگاه آموزشی با موضوع تعدد و تکرار جرم که از موضوعات بسیار مهم در قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد و تغییرات بسیاری نیز با قواعد پیشن در این خصوص داشته است، موضوع حاضر مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

بر اساس ضوابط پیش بینی شده در راستای آموزش قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب در جلسه مورخه 1393/9/13 از جناب آقای وکیل دکتر حسین فخر (دانشیار دانشگاه تبریز و مدیر مسئول فصلنامه علمی- پژوهشی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز) دعوت به عمل آمد که ایشان نیز با اجابت این خواسته با تصدی کارگاه آموزشی با موضوع جایگاه اطفال در قانون مجازات اسلامی 1392 به ایراد سخن و تبیین بحث در خصوص موضوع پرداختند که با توجه به اینکه از حیث مبانی مسئولیت کیفری اطفال تحولات مهمی در قانون مذکور حادث گردیده کارگاه حاضر از اهمیت بسیاری برخوردار بود.

کارگاه آموزش بعدی با موضوع ارزیابی حقوقی کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی جدید به تصدی جناب آقای وکیل دکتر حسین آقایی جنت مکان (استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز که مولف دوره سه جلدی قانون مجازات اسلامی عمومی و بسیاری کتب دیگر می باشند) برگزار گردید که ایشان به تحولات قانون مجازات اسلامی در باب کیفری زدایی و تاثیر آگاهی از این رویه بر سبک دفاع وکلا در پرونده های کیفری پرداختند.

کمیته آموزش کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام علاوه بر نمود بارز اقدامات آن در فراهم آوردن بسترهای لازم جهت آموزش وکلا و کارآموزان، به دنبال نهادینه کردن مقوله آموزش و ایجاد تعامل سازنده با دانشگاه ها و موسسات علمی و آموزشی است تا از این طریق موجبات رشد و تعالی علمی و عملی اعضای کانون را محیا سازد.