01بهمن 1393

برگزاری کارگاه آموزشی بررسی چگونگی طرح دعاوی طلاق و تمکین در قانون حمایت خانواده

 کارگاه آموزشی بررسی چگونگی طرح دعاوی طلاق و تمکین در قانون حمایت خانواده (جدید) با تکیه بر رویه قضایی روز پنجشنبه 2/11/93 ساعت 11 با سخنرانی سید طهمورث شاه ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمانشاه برگزار میگردد .