22مرداد 1393

بيانيه در محکوميت جنايات داعش عليه کردها ، ايزدي ها ، کاکه ها ، مسيحيان ، شيعيان و سني ها

با کمال تأسف عليرغم صدور اعلاميه ها و تصويب کنوانسيون هاي بين المللي مربوط به حقوق بشر که عمدتاً به صورت قواعد آمره درآمده اند ،  گروه داعش در تهاجم به مناطق مختلفي از کشور عراق بويژه شهرها و روستاهای کرد نشين مرتکب جنايات فراواني شده است که مشمول جنايات جنگي ، جنايت عليه بشريت و تهديد صلح و امنيت بين المللي می باشد . مواردي از این قبیل جنايات را مي توان کشتار غير نظاميان ، نسل کشي ، تحميل درد و رنج غير ضرور به ساکنان و آواره کردن اجباری آنها از شهر و سرزمین خود ، تخريب اماکن ديني و حتی مواردی از تجاوز به زنان ، برده داری و برده فروشي ، گسترش تروريسم و خشونت در منطقه و جهان ذکر نمود . بنابراين کيمسيون ضمن محکوم نمودن اقدامات جنايتکارانه این گروه از کليه ي سازمانها و نهادهاي بین المللی مسئول بويژه شوراي امنيت سازمان ملل قوياً مي خواهد اقدامات و ترتيبات لازم را براي توقف فوري این جنايات و تعقيب و مجازات آمران ، مسببان و عاملان این وقایع تأسف بار بکار بندد .

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری کرمانشاه – ایلام