22مرداد 1391

برنامه اختبار کتبی نیمه اول سال 91 کانون وکلای دادگستری استان های کرمانشاه و ایلام اعلام شد. بنابر اعلام کمیسیون کارآموزی اختبار کتبی در روز

برنامه اختبار کتبی نیمه اول سال 91

برنامه اختبار کتبی نیمه اول سال 91 کانون وکلای دادگستری استان های کرمانشاه و ایلام اعلام شد.
بنابر اعلام کمیسیون کارآموزی اختبار کتبی در روزهای 10،3 و 17 شهریور در دو نوبت صبح و بعدازظهر به ترتیب زیر برگزار می گردد:
جمعه 91/6/3 ساعت 9 صبح حقوق تجارت
جمعه 91/6/3 ساعت 14  حقوق ثبت و امور حسبی
جمعه 91/6/10 ساعت 9 صبح حقوق جزا
جمعه 91/6/10 ساعت 14 آیین دادرسی کیفری
جمعه 91/6/17 ساعت 9 صبح حقوق مدنی
جمعه 91/6/17 ساعت 14 آیین دادرسی مدنی
لازم به ذکر است مکان برگزاری آزمون دبیرستان غیرانتفاعی فرهنگ روبروی کانون می باشد.