13تیر 1391

کیومرث سپهری رئیس کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام با ذکر فشرده ای از مواد لایحه جامع وکالت گفت:صرفنظر از مواد این لایحه که مو

سپهری:با از بین رفتن استقلال کانون و وکیل،حق دفاع شهروندان نیز به شدت خدشه دار می شود

کیومرث سپهری رئیس کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام با ذکر فشرده ای از مواد لایحه جامع وکالت گفت:صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می نماید،لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد،در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

سپهری که در هیات عمومی فوق العاده کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت رسمی تهیه شده از سوی قوه قضاییه سخن می گفت،خاطر نشان کرد:با از بین رفتن استقلال کانون و وکیل،حق دفاع شهروندان نیز به شدت خدشه دار می شود و دادرسی عادلانه که یک رکن آن حضور وکیل مستقل است بی معنی خواهد شد.زیرا وقتی تمامی ارکان مربوط به تشخیص صلاحیت،صدور پروانه و کنترل وکیل در دست قوه قضاییه باشد وکیل نخواهد توانست دفاع شایسته ای انجام دهد.

وی افزود: در حالی که رویکرد دولتی شدن وکالت در این لایحه به شدت تعقیب شده است،از دیدگاه کلی مسائل اجتماعی و اقتصادی و تخصصی همگی به سمت و سوی غیردولتی و خصوصی شدن و تخصصی عمل کردن و واگذاری هر بخش به متولیان و متخصصان آن بخش است،اما در این لایحه دقیقا برخلاف روند کلی امور به سوی دولتی شدن و گسترش چتر تصدی گری دولتی و تخصصی عمل کردن پیش رفته است.

رییس کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام خطاب به وکلای حاضر تاکید کرد:یقین بدانید کانونهای وکلا که متولی امر دفاع هستند، با پشتیبانی و اقدامات شما به طور قاطع عمل خواهند کرد و آنچه شایسته است و مطابق قانون اساسی باشد عملی خواهد شد.

وی افزود: انتظار و توقع از تمامی همکاران و هر حقوقدان آزاده ای این است که هر کس به سهم خود در این زمینه حساس باشد و منصفانه و عالمانه بکوشد چیزی که به نفع و صلاح کشوراست به تصویب برسد و همچنانکه قران کریم وعده فرموده است هر گروه و قومی که همت کنند می توانند سرنوشت خود را تعیین کنند.