18دی 1390

زررخ: قانون گریزی در جامعه ما به یک هنجار تبدیل شده است تجري: قانون گریزان عمل خود را شجاعانه قلمداد می کنند

تبيين علل قانون گریزی در گفتگو دو عضو كانون وكلاي كرمانشاه با ايسنا

شهاب تجری در گفت و گو با خبرنگار سرویس حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، ابراز داشت: متاسفانه در جامعه ما به دلیل فرهنگ سازی نادرست بسیاری از افراد به قانون گریزی خود افتخار کرده و آن را به عنوان عملی شجاعانه در محافل ذکر می کنند، لذا بسیاری از افراد قانون گریزی خود را کتمان نمی کنند و اگر هم کسانی آن را کتمان کنند به این دلیل است که منافع یا موقعیت آنها در خطر خواهد بود، نه به دلیل اینکه قانون گریزی را امری کسرشان خود قلمداد کنند.
وی سپس در خصوص مقوله قانون گریزی سخن گفت و اذعان داشت: آنچه که در بحث قانون گریزی در وهله اول بایستی مورد توجه قرار گیرد حاکمیت قانون است و اگر حاکمیت قانون به عنوان یکی از ارکان اصلی دموکراسی مورد پذیرش فرهنگ عمومی قرار بگیرد بدون تردید در بحث قانون گریزی که یکی از معضلات جامعه کنونی ماست به جایگاه مطلوبی خواهیم رسید.
تجری افزود: در هر صورت می توان گفت که این امر نشان دهنده نهادینه نشدن فرهنگ حاکمیت قانون و به تبع آن دموکراسی در جامعه ماست.
وی یکی دیگر از دلایل قانون گریزی را توان و بضاعت اندک قانون گزار برای وضع قوانین علمی و مدرن عنوان و خاطر نشان کرد: وضع قانون مراحل متعدد علمی دارد که تنها یک قانون گزار مسلط بر چنین مراحلی می تواند قانون متناسب با جامعه که با خواست ها، نیاز و عرف جامعه هم سنخیت داشته باشد را وضع کند که متاسفانه از این حیث نیز ما با ضعف روبرو هستیم.
تجری دلیل دیگر قانون گریزی را نشات گرفته ازوضعیت اقتصادی جامعه دانست و گفت: متاسفانه بسیاری از جرائم روی داده در جامعه و همچنین قانون گریزی هایی که به اشکال مختلف اتفاق می افتد ناشی از فقر اقشار وسیع از جامعه است که این امر در جامعه ما هم تا حدودی نمود دارد و تا وضعیت اقتصادی بهبود پیدا نکند انگیزه های قوی برای نقض قانون در جامعه وجود خواهد داشت.
وی در پایان ابراز داشت: در هر صورت باید این نکته را مدنظر قرار داد که هیچ گاه و در هیچ زمانی جامعه ای شکل نگرفته و نخواهد گرفت که در آن متخلفین یا مجرمین نباشند اما مهم این است که شرایطی فراهم گردد که میزان قانون گریزی به حداقل برسد.

 
احسان زررخ  گفت: متاسفانه قانون گریزی در جامعه ما به یک هنجار تبدیل شده است به طوری که افرادی که قانون گریزی می کنند خود را قانون گریز نمی دانند.
اين وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با خبرنگار سرویس حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کرمانشاه، ابراز داشت: متاسفانه قانون گریزی در جامعه ما به یک هنجار تبدیل شده است و ساختار های اجتماعی ما به گونه ای است که افراد مقابل قانون می ایستند.
وی تصریح کرد: قانون گریزی بیش از آنکه مبنای قانونی و حقوقی داشته باشد مبنای فرهنگی و آموزشی دارد و به همین دلیل نیز قانون گریزی در جامعه ما به یک هنجار تبدیل شده است.
زررخ افزود: علت اصلی قانون گریزی در جامعه این است که آموزش های علمی غیررسمی و آموزشهای شفاهی رسمی با هم در تضاد هستند و این بدان معناست که مسائل درست در قالب آموزش شفاهی رسمی ارائه می شود درحالی که همین مسائل و قوانین در قالب آموزش های عملی غیر رسمی نقض می شوند.
وی علت اصلی قانون گریزی را عدم اجرا صحیح و یکسان قانون دانست.
زررخ در ادامه فرهنگ سازی را مهمترین عامل برای رهایی از قانون گریزی عنوان کرد و گفت: در صورتی که شرایطی فراهم گردد که در نظام اجتماعی خود قانون گرایی را نهادینه کنیم به این ترتیب که افراد در سنین کودکی به این نتیجه دست یابند که اجرای صحیح مقررات بیش از هر چیز به نفع خود آنهاست، می توانیم گام های موثری را در راستای حل معضل قانون گریزی برداریم.
وی اظهار داشت: متاسفانه افرادی که قانون گریزی می کنند خود را قانون گریز نمی دانند،
این وکیل پایه یک دادگستری، ابراز داشت: متاسفانه در جامعه امروز ما قانون گریزی به یک هنجار تبدیل شده و چون اینگونه افراد مشابه خود را در جامعه زیاد می بینند باور نمی کند که قانون گریزی می کنند.  
زررخ در پایان، گفت: جامعه امروز ما قانون گریزی را می پسندند تا جایی که قانون گریزان مورد تشویق سایرین قرار می گیرند و همین رفتارها نیز در ذهن افراد قانون گریز عنوان نمی شود.

 انتهاي پيام