17تیر 1392

لزوم رعـایت حقوق بشـر به منظور پیشگیـری از فجایع و تحقق زندگی در شرایط مناسب و انسانی است که از این میان ضرورت رعایت آزادی عقیده با نتایج و لو

بیانیه­ ی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان­های کرمانشاه و ایلام در خصوص توهین به اعتقادات اقلیتهای دینی

لزوم رعـایت حقوق بشـر به منظور پیشگیـری از فجایع و تحقق زندگی در شرایط مناسب و انسانی است که از این میان ضرورت رعایت آزادی عقیده با نتایج و لوازم آن از ابعاد مهم و برجستـه­ی حقـوق بشر است که در اسناد بین­المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان­نامه­ی بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی به آن تصریح شده است و عدم رعایت آن منجر به بروز فجایع، گسترش ناامنی و آسیب به روان و احساسات انسان­ها شده و فضای دوستی و مهرورزی را از بین می­برد.

با توجه به رسالت ذاتی کمیسیون حقوق بشر در پاسداری از حقوق مزبور، کمیسیـون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان­های کرمانشـاه و ایلام ضمـن محکـوم نمـودن هر نوع عمل ناقض آزادی عقیده، اقدام صورت گرفته در زندان همدان در کوتاه کردن سبیل یکی از مردم یارسان (اهل­حق)- علیرغم نارضایتی او و به اجبار- که منجر به اعتـراض دو تن دیگر از طـریق به آتش کشیـدن پیکـر خود گـردید، را محکـوم نموده و دولت را به رعایت مقررات و استانداردهای حقوق بشر نسبت به تمام سکنه­ی کشور  دعـوت می­نماید و امیدواریم از این پس شاهد اقدامات ناقض حقوق بشر و نتایج ناگوار آن نباشیم.

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان­های کرمانشاه و ایلام