30دی 1391

سامانه دسترسی آن لاین وکلا به پرونده های قضایی از طریق تارنمای قوه قضائیه راه اندازی شد. همکاران گرانقدر می توانند جهت دریافت رمز اختصاصی به

فعال شدن سامانه اختصاصي دسترسي وكلا به پرونده هاي قضايي از طريق درگاه خدمات الكترونيك قضايي

با راه اندازي و به روزرساني سامانه الكترونيكي دسترسي آن لاين به پرونده هاي قضايي زين پس وكلاي گرانقدر مي توانند با مراجعه به درگاه خدمات الكترونيك قضايي و كليك نمودن بر روي گزينه وكلا در بخش خدمات ويژه تارنماي مذكور به زيرصفحه دسترسي اختصاصي به تمامي پرونده هاي خويش وارد شده و با وارد نمودن شماره پروانه وكالت - كدملي و رمز عبور (كه مي توانند از طريق مراجعه به كانون وكلاي مربوطه آنرا دريافت نمايند) نسبت به آگاهي از آخرين وضعيت پرونده هاي خويش در تمامي مراجع قضايي از طريق وبگاه فوق اقدام نمايند و ديگر نيازي به دريافت رمز جداگانه جهت پرونده هاي مختلف از شعبات مربوطه ندارند.

انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمانشاه و ايلام