22مرداد 1391

اسامی شرکت کنندگان در آزمون اختبار نیمه اول سال 91 کانون وکلای دادگستری استان های کرمانشاه و ایلام اعلام شد.

اسامی شرکت کنندگان در آزمون اختبار نیمه اول سال 91

ردیف

نام

نام و نام خانوادگی

شماره پروانه

1

پرستو

امیریان

976

2

یونس

امرائی

977

3

فاطمه

احمدی دیواندر

934

4

کریم

انباز

957

5

طيب

افشارنيا

966

6

الهام

الماسی

915

7

گلنوش

باقری

979

8

حسین

باشی ورشوساز

930

9

محمدرضا

بياتی نژاد

984

10

سعیده

پيربداقی

949

11

حسن

تقی پور

980

12

عاطفه

جدیدی میاندشتی

973

13

شکوفه

جیحون تبار

932

14

فرناز

جلالی

950

15

عرفان

حیرم

960

16

فائزه

خدادادیان

900

17

میترا

درفشی

953

18

حمید

ذاکری راد

970

19

رامک

رفیعی

906

20

فرحناز

رضائی پور

969

21

ناهید

رسولیان

933

22

حسین علی

زارعی

968

23

علی مرتضی

شاه محمدی

965

24

راحله

شومالی

974

25

معصومه

صفری

941

26

علی

صالحی

954

27

میثم

ظفری سهرابی

958

28

محمدحسن

فرجی

1030

29

فاطمه

فشخورانی

908

30

فروزان

قیاسی

975

31

خدیجه

قادری

903

32

سعید

کاظمی

931

33

فیروزه

گراوند

796

34

طیبه

معصومی

921

35

سعید

محمدی

867

36

اسداله

منصوری زلانی

925

37

اعظم

ملک محمدی معمار

948

38

مسعود

نادری

928

39

ماه گل

نیکوکارشهیر

964

40

شقایق

نجفی مهری

978

41

شهناز

براتی

787

42

سارینا

سحرخیزکنار سری

955