13فروردین 1391

به همت کمیسیون انفورماتیک کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام، نام دامنه جدید کانون وکلای دادگستری این استانها در زیرمجموعه سرز

راه اندازی نام دامنه جدید کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام

به همت کمیسیون انفورماتیک کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام، نام دامنه جدید کانون وکلای دادگستری این استانها با آدرس زیر به صورت همزمان با آدرس فعلی فعال گردید. بدیهی است در صورت بروز اختلال در آدرس فعلی، مراجعان می توانند از آدرس جدید که زیرمجموعه سرزمینی ایران است بهره بگیرند.

آدرس جدید تارنمای کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام