08آذر 1400

پایان روز اول چهلمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با انتخاب هیات رئیسه جدید

پایان روز اول چهلمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با انتخاب هیات رئیسه جدید

در جلسه عصر روز اول همایش، انتخابات هیات رئیسه اسکودا برگزار شد و جناب آقای دکتر جعفر کوشا با کسب بیشترین آراء به عنوان رئیس و آقایان دکتر ابراهیم کیانی و دکتر محمود حبیبی به ترتیب به عنوان نواب رئیس اول و دوم اسکودا انتخاب شدند.همچنین آقای محمد صابونچی به عنوان بازرس اصلی و آقای علی حامد توسلی به عنوان بازرس علی البدل اتحادیه انتخاب شدند.کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه ضمن تبریک صمیمانه به منتخبین محترم، آرزوی موفقیت در پیشبرد اهداف جامعه وکالت برای ایشان دارد.
شایان ذکر است فردا پنجشنبه ۲۷ آبان ادامه همایش برگزار خواهد شد.