08آذر 1400

بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه درخصوص عدم قابلیت اجرای آیین نامه اجرایی جدید مصوب رییس محترم قوه قضاییه

"باسمه تعالی"
بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه درخصوص عدم قابلیت اجرای آیین نامه اجرایی جدید مصوب رییس محترم  قوه قضاییه
تصویب آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری توسط رییس محترم قوه قضاییه، مقارن با یکصدمین سال تاسیس مجمع وکلای رسمی در ایران در اوج تلاطمات سیاسی و اجتماعی در تاریخ ایران و پس از پیروزی انقلاب مشروطه بوده که پس از آن، تاسیس کانون وکلای عدلیه و سپس تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به عنوان سند افتخار و بیانیه امکان عدالت ورزی با ایجاد کانون وکلای مستقل و حضور وکیل مستقل در دادگستری این مرز و بوم را شاهد بوده ایم.
اکنون، در آیین نامه مصوب ریاست محترم قوه قضاییه، مرجع تصویب به عنوان مرجع تقنینی عمل نموده و بخش های مهمی از متن پیشنهادی « اسکودا» را به صلاحدید خود تغییر داده و موادی از آن با نص قانون معارض بوده، استقلال کانون وکلا را نشانه گرفته است.
موادی از آن، نهاد غیردولتی، مستقل و قانونی کانون وکلا را به موسسه ای خصوصی و حرفه ای فروکاسته، اختیارات و صلاحیت های آن برای طرح مطالبات عمومی و مردمی در حوزه عدالت ورزی را به صرف ساماندهی امور وکلای عضو محدود نموده است.(۲)
برای عموم مراجع قضایی باب سلب صلاحیت از وکیل دادگستری و ممنوعیت دائم از وکالت را گشوده است. (بند ۵ماده ۱۵۹)
در پوشش و سبک زندگی و کوچکترین رفتارهای شخصی وکیل دخالت و ورود نموده است.  صلاحیت قانونی احراز شرایط قانونی داوطلبان کارآموزی را از کانون وکلا سلب نموده ( ۴۸) و باب اعمال فشار به هیات مدیره کانون و وکیل در انجام وظایف حرفه ای و قانونی را از طریق مراجع و مقامات قضایی مفتوح نموده ( ۸۶ تا ۹۱ و ۱۱۷) و به وضعیت مالی نامساعد بسیاری از وکلا در تعیین برخی مصادیق تخلفات انتظامی توجه نداشته است.  (بند۱و۱۱ماده ۱۲۲)
این موارد و بیش از این ها  که با مطالعه آیین نامه به راحتی مشهود است(که شرح آنها در خور این مجال نیست)، گویای عدم امکان اجرای این آیین نامه توسط کانون های مستقل و وکلای عضو آنها است.
بنابراین، به منظور پاسداشت قانون اساسی و حقوق ملت و به ویژه روح حاکم بر اصل ۱۷۰ قانون اساسی که حق و بلکه تکلیف عدم اجرای آیین نامه های خلاف قانون و امکان ابطال آن را بیان داشته است، و به منظور صیانت از  لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و حفظ جوهره اساسی وکالت؛ یعنی استقلال وکالت از دادگستری و مراجع قضایی، هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در نشست مورخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۰ به اتفاق آراء با نظر به موارد فوق، ضمن تاکید بر اینکه قانونگذار در ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا بین مرجع تنظیم کننده آیین‌نامه و مرجع تایید قائل به تفکیک گردیده است و تنظیم آیین‌نامه در صلاحیت کانونهای وکلای دادگستری است و از آنجا که آیین نامه مصوب ریاست محترم قوه قضاییه صرفنظر از آنکه در برخی از مواد تصویب شده جنبه قانونگذاری دارد، که در صلاحیت مرجع قانونگذاری است و با در نظر گرفتن این که آیین نامه پیشنهادی کانون های وکلا تغییرات اساسی حاصل که خلاف مقررات ماده ۲۲ می باشد، با صرف نظر از این اعتقاد برخی اعضاء که مرجع تصویب آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، وزیر دادگستری است، نه رییس محترم قوه قضاییه و به دیگر سخن، ابتکار عمل در پیشنهاد اصلاح آیین نامه با کانون ها و تایید آن در صلاحیت ذاتی و انحصاری وزیر دادگستری است که خصوصیت دارد و در هیچ قانونی این اختیار وزیر دادگستری به رییس محترم قوه قضاییه تفویض نشده است، بنابراین، هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه تا زمان اصلاح موادی که در تعارض با مقررات ماده مذکور می باشد آیین نامه مصوب را غیر قابل اجرا اعلام می نماید و بنا به درخواست وکلای عضو این کانون و همگام با اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران و سایر کانون های وکلا از ریاست محترم قوه قضاییه می‌خواهد با توقف اجرای آیین‌نامه و بازگشت به مسیر قانونی تهیه و تایید آیین‌نامه، بستر مناسب برای مذاکره با کانون‌های وکلا را برای رفع ایرادات قانونی فراهم نمایند.
والسلام علی من اتبع الهدی