07آذر 1400

ست نمایندگان دفاتر تسهیل گری توسعه محلی کرمانشاه و مسئولین کمیسیون روابط عمومی و معاضدت کانون

نشست نمایندگان دفاتر تسهیل گری توسعه محلی کرمانشاه و مسئولین کمیسیون روابط عمومی و معاضدت کانون و برخی همکاران به منظور هم اندیشی و همفکری در جهت همکاری دو جانبه در راستای آگاهی بخشی و آموزش مسائل حقوقی به شهروندان حاشیه نشین روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ در محل کانون برگزار گردید.در این نشست طرفین ضمن بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خویش در خصوص مشکلات افراد حاشیه نشین شهر و راهکارهای مدنظر،توافق نمودند که در آینده نزدیک تفاهم نامه همکاری منعقد نمایند.