07آذر 1400

نامه کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور به ریاست محترم قوه قضاییه در واکنش به تاسیس اداره نظارت بر وکلا

💠روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران

┏━━━━💠💠💠💠━━━━┓  
                      
                                      کانال تلگرام
 https://telegram.me/skoodaa

                               صفحه اینستاگرام
https://instagram.com/iranian_bar_associations_union

                                        سایت       
www.scoda.ir
┗━━━━💠💠💠💠━━━━┛