10تیر 1398

بیانیه ریاست کانون وکلای دادگستری کرمانشاه به ریاست دیوان عالی کشور

بسمه تعالی


محضر حضرت آیت ا... مرتضوی مقدم ریاست محترم دیوان عالی کشور
سلام علیکم
مستقل از جایگاه ارزشمندی که  در نظام قضایی کشور به عهده دارید از این حیث که حضرتعالی را فقیه و مجتهدی با فضیلت می شناسند برخود لازم دانستم  در خصوص مطالب  نه مقرون  به صوابی که دریادواره یاد یاران  به مناسبت سالروز شهادت شهید مظلوم حضرت ایت اله بهشتی درکرمان ایراد و در خصوص زنان وکیل دادگستری  این سنگرنشینان بی سنگر  بدون توجه به  اطلاق ودایره شمول آن به نوعی جامعه زنان وکلای دادگستری ایران را طرف خطاب قرار داده اید نکاتی را یاداوری نمایم.
حضرتعالی نیک می دانید هماهنگی کامل میان فرمانهای قرآن و فرمانهای طبیعت برقرار است درواقع زن و مرد دراین فرامین دو ستاره اند در مدار مختلف و هرکدام باید در مدار خود حرکت نمایند. نه خورشید را سزد که به ماه برسد و نه شب بر روز پیشی جوید چون هریک در سپهری شناورند این اصل ایجاب می نماید که این دو جنس هریک در مدار خویش به حرکت خود ادامه دهند و آزادی و برابری آنگاه سود می بخشد که هیچ کدام از مدار و مسیر طبیعی و فطری خویش خارج نگردند و هرآنچه که در هر جامعه ای ناراحتی آفریده است قیام هر یک از دو ستاره سپهر گردون علیه دیگری است که به نظر قیام بر ضد فرمان طبیعت و فطرت بوده نتیجه آن پایمال شدن حقوق فطری زن خواهد بود. دراین میان درمدار حرکت و فلک زن و مرد، وکلای دادگستری مستقل از جنسیت دریک خصوصیت و ویژگی مشترک هستند و آن ظلم ستیزی و نقش محوری آنان در مساعدت و تعاون و همکاری با قضات برای تأمین همه جانبه عدالت است . لیکن زنان وکیل دادگستری  به عنوان عضو اثرگذار  اعضای خانواده وکالت جایگاهی والاتر را واجد  وبه سهم خویش فارغ از نقش آفرینی در فرآیند خانوادگی وعنوان والای مادر بودن به واسطه حرفه ای که دارند در ارتباط تنگاتنگ و همپوشان  با دو نهاد وکالت و قضاوت منشاء اثر و خدمت و برکت هستند.
زن وکیل  صرفنظر از نقش وزینی که در فرآیند خانوادگی و اجتماعی دارد و مسئولیت خطیر مادر بودن زمانی که در نقش وکیل دادگستری ظاهر می شود واجد نقش چشمگیرتری است در این نقش منادی قانون ، قانونمداری ، حقگویی و دفاع از مظلوم است تا در این سنگر  آرامش را به خانواده موکلش برگرداند ودر روند دادرسی عادلانه منشاء اثر واقع شوند.
حضرت آیت ا...  وقتی گزاره ای را بدون واکاوی و تعیین مصداق به خورد جامعه  می دهیم   در حال ترسیم چه جامعه ای هستیم؟ ودقیقاً چه تصویری از محیط پیرامونی خود و قشر مطرح جامعه به مردم ارائه می دهیم. درهر قشری ممکن است افراد قانون گریز و هنجار شکن نیزوجود داشته باشد لیکن به نحو مطلق طرف خطاب قرارگرفتن زنان وکیل دادگستری صرفنظر از غیر منصفانه بودن مغایر دیدگاه واضعین قانون اساسی است  که ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری آنان را در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و هم رزم مردان در میدانهای فعال حیات می شناسد .
 وکلای دادگستری زن که از صداقت و شرافت بالایی برخوردارند  پایبند سوگندی می باشند که یاد نموده اند ودر این راستا علاوه بر پذیرش مسئولیت خطیر مادر بودن  در صحنه پیکار با  آنانی که به حقوق جامعه و شهروندان آن تعدی نموده اند از ارزش و کرامت درخور توجهی  برخوردارند  حال چنانچه  رفتار خلاف اخلاق و حرفه ای عده قلیلی  لرزه بر اندام مسند نشین امر مقدس قضا اندازد تا شاید ضمن نفوذ بر وی  خدایی ناخواسته او را ازمسیر عدالت خارج نماید دردستگاه نظارتی و گزینش که موجبات جذب او را فراهم نموده است شائبه خواهد بود انتظار نهاد وکالت و جامعه وکلای زنان دادگستری ایران از حضرتعالی آن است تا سایه ابهام از سخن موصوف را زدوده و آزردگی خاطر را از جامعه آنان بزدایید.


با احترام مجدد
روح اله وکیلی
رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه