31شهریور 1395

کارگاه آموزشی کاراموزان وکالت مورخ 1395/07/01 برگزار نخواهد شد

.

.

.

اطلاع کلیه کارآموزان وکالت می رساند، کارگاه آموزشی کاراموزان مورخ 1395/07/01 برگزار نخواهد شد.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام