18آبان 1394

متن سخنرانی جناب آقای بابک عزیزی، رئیس کانون در نشست با پیشکسوتان

به نام دادگر دادآفرین

به نمایندگی از اعضای هیأت مدیره کانون وکلای کرمانشاه و ایلام ، عرض ادب و احترام و خوش آمد گویی خود را به محضر پیشکسوتان و اساتید معزز ، کسانی که سالیان سال جهت احقاق حق از هیچ کوششی دریغ ننموده و همواره یار و یاور و پشتیبان مستحکمی برای کانون وکلا و جامعه وکالت بوده اند تقدیم  می نمایم.

بزرگواران، مستحضرید اعضای هفتمین دوره هیأت مدیره کانون با حضور پرشکوه همکاران گرامی با رأی قاطع تعیین و نهایتا پنج تن از شاگردان شما عزیزان بعنوان اعضای اصلی هیأت مدیره انتخاب و مسئولیت سنگین اداره امورات کانون به اینجانبان محول شده است .

اعضای این هیأت مدیره با ارائه برنامه های خود بشکل مدون ،تحت عنوان دادگزاران مدافع استقلال و اقتدار کانون وکلا پا به عرصه انتخابات گذاشته که مقبولیت این برنامه ها نزد جامعه وکالت کرمانشاه و ایلام موجب شد  که تمامی اعضای هیأت مدیره از این گروه تعیین گردد. برنامه های مدون هیآت مدیره فعلی در هفت فصل تحت عناوین :

1-اهتمام دردفاع از استقلال و اقتدار کانون وکلا

2- تلاش در راستای اعتلای شأن و منزلت وکلا

3- کوشش در جهت آگاهی جامعه از اهمیت حضور وکیل مستقل در دعاوی  بعنوان رکن اساسی دادرسی عادلانه و نقش مستقل و مقتدرانه وکیل در تحقق عدالت و امنیت قضایی

4-فراهم نمودن زمینه های حضور و مشارکت هر چه بیشتر همکاران علاقه مند جهت فعالیت درکانون و ارتقاء سطح کیفی عملکرد کمیسیون ها

5- کوشش در جهت ارتقای سطح علمی همکاران

6-ارتقا ساختار اداری کانون و پاسخگویی ضابطه مند هیأت مدیره

7- تلاش به منظور تامین امکانات رفاهی ،فرهنگی  و ورزشی

تنظیم و ارائه شده است.

اما هیأت مدیره منتخب شما بزرگواران ، برنامه های مذکور را تنها برنامه های قابل اجرا محسوب نداشته . با این باور که هیأت مدیره ای قوی و توانمند خواهد بود که بتواند با کسب تجربیات پیشکسوتان عزیز و تلفیق آن با نظرات سایر همکاران ارجمند ،سعی در اتخاذ تصمیمات درست و اجرای آن داشته باشد.

اینجانبان تاکید نموده عضویت در هیأت مدیره پست و منصبی نیست که بخواهیم از قبل آن به منافع شخصی خود بپردازیم ، بلکه هدف حرکت بسوی منافع جمعی وکلا بوده و با این اندیشه که کانون یک تشکل صنفی است و دارای اقتضائات خاص خود می باشد و رفتار ها و تصمیماتی که در آن اتخاذ میگردد بایستی بگونه ای که موجب رفع نیازهای صنفی وکلا و در راستای احقاق حق برای عموم دادخواهان و با دوری از مداخله درمسائل سیاسی و توجه به حفظ شأن و جایگاه رفیع نهاد وکالت و ایجاد همبستگی هر چه بیشتر بین وکلا و تصحیح دیدگاه منفی برخی از اشخاص و افرادی که نسبت به نهاد وکالت دارند و تعامل و ایجاد رابطه صحیح با دادگستری که اغلب قضات محترم آن همکاران آینده ما محسوب می گردند ، باشد.

بی شک پیمودن چنین راهی و رسیدن به چنین سرانجامی درصورتی میسر است که نقطه نظرات کلیه همکاران ، خصوصیات پیشکسوتان صاحب نظر اخذ و به درستی  مورد استفاده قرارگیرد . بنابراین ضرورت هیأت مدیره در اولین قدم و دراولین فرصت ممکن این جلسه را جهت اخذ نظرات شما عزیزان تشکیل و امید دارد مانند گذشته با ارائه راهکارهای لازم ، کانون وکلا و هیأت مدیره را در این دوران نیز یار و یاور باشید .

رواق منظرچشم من آشیانه توست                               کرم نما و فرود آ که خانه، خانه ی توست