04شهریور 1394

کارگاه آموزشی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه مورخه 05/06/1394

موضوع:

بررسی نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید     
 

سخنران:

دکتر محمد مصدق

استاد دانشگاه و قاضی دادگستری

زمان : پنجشنبه 05/06/1394 ساعت 9:30  الی 13:00

مکان : سالن آمفی تئاتر کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان ، واقع در سه راه 22 بهمن

مقدم کارآموزان محترم و همکاران عزيز را گرامی مي داريم

کميسيون کارآموزی کانون وکلاي دادگستري کرمانشـــــاه و ايلام