07خرداد 1394

کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام دوره مقدماتی آموزش داوری خود را با موفقیت به پایان رساند

دوره مقدماتی آموزش داوری برگزار گردید

این دوره در 29 اردیبهشت 94 با تلاش مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام و با هدف ترویج فن داوری و ارتقای سطح آگاهی وکلای دادگستری به ویژه وکلای متقاضی داوری طی 14 ساعت برگزار گردید.

به گزارش کمیسیون داوری کانون وکلا دادگستری کرمانشاه و ایلام ،دوره مقدماتی داوری جهت تربیت و انتخاب داوران متخصص برپا شد که طبق برنامه ای که به شرح ذیل آمده است به مرحله انجام رسید.

ردیف

تاریخ

ساعت

موضوع

مدرس

1

29/2/1394

15:00  الی 17:00

کلیات 1

کمیسیون داوری

( آقای پشمی )

2

29/2/1394

17:00 الی 19:00

کلیات  2

کمیسیون داوری

(آقایان اصلان و یسی – امیر بصیری)

3

30/2/1394

15:00 الی 17:00

میانجی گری

کمیسیون داوری

(آقای حمید مقدسی)

4

31/2/1394

9:00 الی 11:00

ویژگی های داوری. توافق نامه داوری.آثار توافق نامه داوری.

دکتر مرتضی شهبازی نیا

5

31/2/1394

11:00 الی  13:00

اصول حاکم بر رسیدگی داوری.تقاضای ابطال رای داوری

دکتر مرتضی شهبازی نیا

6

31/2/1394

15:00 الی 17:00

تفکیک امور حکمی و امور موضوعی دعوا

دکتر علی عباس حیاتی

7

31/2/1394

17:00 الی 19:00

نقش دادگاه در روند داوری و ابطال و اجرای رای داور

کمیسیون داوری

(آقای مجید ناصری )