04تیر 1393

آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان منتشر شد.

آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان منتشر شد

آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان منتشر شد. برای دانلود فایل فشرده قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه اجرایی این قانون اینجا کلیک کنید