18تیر 1392

نظر به ضرورت آموزش قواعد و آیین رسیدگی داوری در مرکز داوری کانون و سایر قوانین مرتبط با حیطه و محدوده داخلی و بین المللی در نظر است پس از ماه م

قابل توجه علاقمندان به امر داوری در مرکز داوری کانون

نظر به ضرورت آموزش قواعد و آیین رسیدگی داوری در مرکز داوری کانون و سایر قوانین مرتبط با حیطه و محدوده داخلی و بین المللی در نظر است پس از ماه مبارک رمضان یک دوره مقدماتی آموزش داوری برگزار گردد.لذا از علاقمندان محترم دعوت به عمل می آید حداکثر تا پایان ماه مبارک رمضان جهت ثبت نام به روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام مراجعه فرمایند.بدیهی است سایرشرایط برگزاری دوره مذکور از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد.