12مهر 1390

به پيشنهاد وزير دادگستري و موافقت آيت الله آملي لاريجاني نرخ جديد ديه براي سال 90 تعيين و اعلام شد. به گزارش ايسنا، به پيشنهاد وزير دادگستر

نرخ ديه‌ در سال 90 مبلغ 675 ميليون ريال تعيين شد

 

به پيشنهاد وزير دادگستري و موافقت آيت الله آملي لاريجاني نرخ جديد ديه براي سال 90 تعيين و اعلام شد.

 

به گزارش ايسنا، به پيشنهاد وزير دادگستري و موافقت آيت الله آملي لاريجاني نرخ جديد ديه براي ماه‌هاي غير حرام 675 ميليون ريال و ماه حرام 900 ميليون ريال تعيين و اعلام شد.

آيت الله آملي لاريجاني در پاسخ به نامه سيدمرتضي بختياري وزير دادگستري در خصوص تعيين قيمت سوقيه احشام موضوع ماده 297 قانون مجازات اسلامي مرقوم كرد:« با توجه به اعلام شركتهاي بيمه مبني بر عدم توان پرداخت ديه به نرخ روز و ملاحظه مصالح عمومي و همچنين تعهد شركتهاي مذكور به عدم افزايش حق بيمه دريافتي تا پايان سال جاري، مبلغ ديه كامل در ماه غير حرام ششصد و هفتاد و پنج ميليون ريال و در ماه حرام نهصد ميليون ريال تعيين و اعلام مي‌شود. مبلغ تعيين شده از يكم آبان 90 لازم الرعايه است».

انتهاي پيام

كد خبر: 9007-08511