25خرداد 1390

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام،در جلسه اخیر هیات مدیره کانون،کلیات طرح تشکیل مرکز داوری کانون وکلای د

تصویب تشکیل مرکزداوری کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام مرکز داوری تاسیس می کند.

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام،در جلسه اخیر هیات مدیره کانون،کلیات طرح تشکیل مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام به تصویب رسید.

همچنین براساس مصوبه هیات مدیره،اساسنامه پیشنهادی جهت بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی کانون ارجاع گردید.