22خرداد 1403

همایش ملی بازخوانی انتقادی اندیشه های دکتر ابوالفضل قاضی( شریعت پناهی)

✔️قابل توجه همکاران علاقه مند: 

🔹همایش ملی بازخوانی انتقادی اندیشه های دکتر ابوالفضل قاضی( شریعت پناهی)

🔹توضیحات تکمیلی درخصوص محورهای همایش و مهلت ارسال مقالات و زمان  برگزاری همایش در پوستر الصاقی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام       
Kermanshahbar.comوبسایت   
kermanshahbar  اینستاگرام        
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛