21مرداد 1390

راهنماي تنظيم و ارسال مقالات

راهنماي تنظيم و ارسال مقالات

۱- مقاله ارسالي به فصلنامه، نبايد قبلاً در نشريه ديگري به چاپ رسيده و يا در نوبت چاپ باشد.
۲- حجم مقاله ارسالي حداكثر ۲۵ و حداقل ۱۵ صفحه باشد.
۳- مقاله ارسالي در قالب نرم‌افزار Word XP و قلم آن با لوتوس ۱۴ حروفچيني شده باشد.
۴- مسئوليت حقوقي مقاله از جنبه مطالب ارائه شده به عهدهنويسندهمسئول است و نشريه، مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.
۵- با توجه به سياست نشريه در حمايت از انديشه هاي ناب تمامي حقوقدانان مقالات اساتيد دانشگاه- دانشجويان دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري- وكلاء و كارآموزان جهت چاپ در فصلنامه مورد بررسي قرار مي گيرند.
۶- پذيرش اوليه مقاله، منوط به رعايت راهنماي تدوين مقاله است و پذيرش نهايي و درج آن در فصلنامه، منوط به تاييد هيات تحريريه و داوران است. نتيجه داوري به اطلاع نويسنده مقاله خواهد رسيد.
۷- فصلنامه «كانون وكلاي دادگستري مركز كرمانشاه» در ويرايش مقالات آزاد است.
۸- مقالات ارسالي بايد شامل اين بخش‌ها باشند:

الف) عنوان مقاله: عنوان مقاله بايد كوتاه و رسا باشد.

ب)مشخصات نويسندگان: نام و نام خانوادگي نويسنده همراه با رتبه علمي (مربي، استاديار و) . . . و سازمان وابسته. نشاني پستي، شماره تلفن، شماره دورنگار و نشاني رايانه اي حتماً در زير عنوان مقاله درج شود.

ج) چكيده: چكيده بايد در يك يا دو بند (پاراگراف) و حداكثر ۲۰۰ كلمه به طور صريح، موضوع و نتايج پژوهش انجام شده را مطرح كند؛ يعني بيان كند كه چه كاري، چگونه و به چه منظور انجام شده و چه نتيجه اي حاصل شده است. در چكيده نبايد هيچگونه جزئيات، جدول، شكل يا فرمولي درج شود.

د) كلمات كليدي: حداكثر پنج كلمه كه موضوعات اصلي، فرعي و ساير موضوعات مرتبط با مقاله را دسته بندي مي كنند، به عنوان كلمات كليدي انتخاب شوند.

ه) مقدمه: در مقدمه پس از عنوان كردن كليات موضوع مورد بحث، ابتدا خلاصه‏‌اي از تاريخچه موضوع و كارهاي انجام شده به همراه ويژگي‏‌هاي آنها بيان مي‏‌شود. در ادامه، تلاشي كه براي تبيين كار، به منظور رفع كاستي‏‌هاي موجود، گشودن گره ها يا حركت به سمت يافته‏‌هاي نو صورت گرفته است در يك يا دو بند توضيح داده مي‏‌شود.

و) متن: مطالب اصلي مقاله در اين بخش درج مي‏‌شوند كه بايد شامل تعريف مفاهيم مورد نياز، طرح مساله و راه حل ارائه شده باشند. شكل ها و جداول به كاررفته در متن، همگي بايد توضيح داده شوند.

در نوشتن متن مقاله، تلاش شود تنها به موضوع اصلي پرداخته شود تا ذهن خواننده از انحراف نسبت به سلسله مطالب، مصون بماند. تمام جملات دست‌كم يك بار مرور شوند تا از كامل بودن و صحت آنها از نظر دستور زبان فارسي و به كارگيري واژگان فارسي اطمينان حاصل شود. دقت شود كه جملات يك بند، زنجيروار به هم مربوط باشند و يك موضوع را دنبال كنند. همچنين براي ارجاع دهي در درون متن از روش APA به اين شرح استفاده شود:

منابع و مآخذ، در متن مقاله و در داخل پرانتز، در پايان نقل قول يا مطلب استفاده شده بدين صورت نوشته شوند:

الف) منابع فارسي: (نام‌خانوادگي مولف، سال نشر: شماره صفحه)، مثال: (داوري اردكاني، ۱۳۷۸: ۴۵).

ب) منابع لاتين: (صفحه: سال نشر، نام‌خانوادگي مولف)، مثال: (Gordon, ۱۹۹۸: ۲۳).

چنانچه از نويسنده‌اي در يك سال، بيش از يك اثر انتشار يافته باشد، به ترتيب حروف الفبا پس از سال انتشار، از يكديگر متمايز شوند.
توضيحات ضروري و معادل‌هاي انگليسي بايد در هر صفحه با شماره‌گذاري مستقل براي هر صفحه در پاورقي درج شود.

ز) نتيجه: در اين بخش، نكات مهم مقاله به طور خلاصه مرور و نتايج برگرفته از آن توضيح داده مي‏‌شوند. بخش نتيجه مي‏‌تواند به كاربردهاي پژوهش انجام شده اشاره و نكات مبهم و قابل پژوهش جديد را مطرح كند و يا گسترش موضوع بحث را به زمينه‏‌هاي ديگر پيشنهاد دهد.

ح) منابع: به ترتيب حروف الفبا، ابتدا منابع فارسي، سپس منابع انگليسي، مرتب و در انتهاي مقاله گنجانده شوند. دقت شود كه تمام منابع، دست‌كم در متن، ارجاع داده شده و به اين ترتيب باشند:

۱- كتاب ها:
نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، سال انتشار، نام كتاب (به صورت پر رنگ)،نام مترجم، محل انتشار، نام ناشر.

۲- پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي:
نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، سال انتشار، عنوان پايان نامه و يا طرح در داخل گيومه، نام نشريه (به صورت پررنگ)، شماره نشريه، شماره صفحات مربوط به مقاله.

۳- مقالات مندرج در مجلات و همايش ها:
نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، سال انتشار، عنوان مقاله در داخل گيومه، نام مترجم، نام نشريه (به صورت پررنگ)، شماره نشريه، شماره صفحات مربوط به مقاله.

۴- منابع اينترنتي:
نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، سال انتشار، عنوان مقاله، نام پايگاه (يا عنوان نشريهالكترونيكي، سال، صفحه ، نشاني پايگاه).

ط) ضميمه
۱- همراه با مقاله فارسي، چكيده انگليسي مقاله تهيه شود.
 

آدرس مكاتبات: كرمانشاه- ۲۲بهمن- ميدان مركزي- كوي ۱۳۰- پلاك ۵ كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

پست الكترونيك: kbalj۲۰۰۸@gmail.com