03آبان 1402

جلسه کمیسیون ورزش و رفاه در محل این کانون وبا حضور اکثریت اعضا در تاریخ ۲/ ۸ / ۱۴۰۲ تشکیل گردید.

جلسه کمیسیون ورزش و رفاه در محل این  کانون وبا حضور اکثریت اعضا در تاریخ ۲/ ۸ / ۱۴۰۲ تشکیل گردید.

🔹در این جلسه جهت اعتلای ورزش و رفاه همکاران به ویژه بانوان همکار به  بحث و گفتگو پرداخته شد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام       
Kermanshahbar.com  وبسایت   
kermanshahbar  اینستاگرام        
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛