08آذر 1400

بیانیه کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در محکومیت سوء قصد به جان ریاست محترم آن کانون

بیانیه کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در محکومیت سوء قصد به جان ریاست محترم آن کانون


ما «بلا» را به جان جوییم در بازار عشق
کنج خلوت پارسایان سلامت جوی را
 
بی شک «وکیلِ شریف» سیمای زمینی «عدالت» است و سوءقصد به وکیل شریف، معنایی جز ستیز با عدالت و پنجه کشیدن به صورت عدالت ندارد.
رخداد سوءقصد به جان ریاست محترم کانون وکلای کرمانشاه،  جناب آقای دکتر بهروز رستمی از این حیث که ریاست نهاد مدنی کهن کانون وکلا را عهده دار هستند، باید هشدار برای فرهنگ و جامعه و مدیران این استان قلمداد گردد و بی شک تأسف بارتر از موارد مشابه است، ولی پیمانی که فردفرد وکلای دادگستری بر آن سوگند یاد کرده اند، پیمان استقبال از خطر برای تحقق عدالت قضایی است. جایگاهی که وکلای شریف به نیکی به آن پایبند هستند اما حمایتی درخور در این جایگاه ندارند.
بدین وسیله «کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه» ضمن تقبیح اقدامات کسانی که سالیان متمادی است، به بهانه ها و انحای مختلف، می کوشند سیمای کانون وکلا و جایگاه و مقام بی بدیل وکیل دادگستری را در فرهنگ جامعه ایرانی تخریب و تضعیف نمایند و روح و جان مردم شریف این سرزمین را با مدافعان خود بیگانه و بلکه دشمن نمایند، سوءقصد به جان ریاست محترم کانون وکلای دادگستری کرمانشاه جناب آقای دکتر بهروز رستمی را به شدت محکوم نموده و برای این وکیل شریف و شجاع آرزوی بهبود و تندرستی عاجل می نماید. افزون بر آن، از مقامات محترم قضایی و انتظامی استان کرمانشاه، برخورد جدی، سریع و قاطعانه با عوامل این اقدام را خواستاریم.