07آذر 1400

کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه برگزار می کند؛