07آذر 1400

به اطلاع همکاران ارجمند می رساند صندوق حمایت از وکلا با انعقاد تفاهم نامه...

به اطلاع همکاران ارجمند می رساند صندوق حمایت از وکلا با انعقاد تفاهم نامه با بانک ملی مبلغ ۳۲۰/۵۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعتبار برای اعطای تسهیلات تحت عنوان خرید دفتر و خرید تجهیزات دفتر  به وکلای عضو کانون کرمانشاه اختصاص داده است.تسهیلات با سه مبلغ متفاوت و با شرایط زیر پرداخت خواهد شد؛

۱-یکصد میلیون تومان در قالب خرید تجهیزات دفتر(سود ۱۸ درصد-مدت بازپرداخت ۵ ساله-ضمانت دو نفر وکیل یا دو نفر کارمند به علاوه چک بانکی)

۲-سیصد میلیون تومان در قالب خرید تجهیزات دفتر(سود ۱۸ درصد-مدت بازپرداخت ۵ ساله-ضمانت؛وثیقه ملکی)
۳-پانصد میلیون تومان در قالب خرید دفتر(سود ۱۸ درصد-مدت باز پرداخت ۵ ساله-اجاره به شرط تملیک-دفتر خریداری شده الزاما باید در محل اشتغال وکیل باشد)

نکته۱-تعداد هر یک از تسهیلات و تقسیم کل اعتبار اختصاص یافته بر اساس میزان تقاضای همکاران خواهد بود.
نکته۲-در صورتی که متقاضای دریافت تسهیلات  بیشتر از اعتبار اختصاص یافته باشد از طریق قرعه کشی افراد گیرنده تسهیلات مشخص خواهند شد.
نکته ۳-تسهیلات اعطایی صندوق مختص وکلای پایه یک دادگستری می باشد و کارآموزان محترم مشمول این تسهیلات نمی باشند.
 
لذا همکاران محترم در صورت تمایل ظرف مهلت ده روز کاری درخواست خود را به مدیر محترم داخلی کانون تقدیم نمایند.