07آذر 1400

اعضای هیئت مدیره ی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه...

اعضای هیئت مدیره ی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۹/۵ راس ساعت دوازده و نیم، با توجه به تصویب طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ،که  در راستای تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار برآمده است و با تلقی حرفه ی خطیر وکالت در زمره مشاغل اقتصادی، در تضاد  آشکار با قانون اساسی و نیز لایحه ی استقلال کانون وکلا قراردارد، میزبان جناب آقای دکتر نادر نوروزی ،استاد دانشگاه ،عضو شورای راهبردی تنقیح قوانین مجلس،معاون کرسی حقوق بشر و صلح و دمکراسی دانشگاه شهید بهشتی بودند .
 در آغاز ریاست محترم کانون وکلا ،آقای دکتر بهروز رستمی ،ضمن خوش آمدگویی و تشکر از حضور جناب آقای دکتر نوروزی اشعار داشتند که ذکر وکالت در اصل ۳۵ قانون اساسی و در بخش حقوق ملت ،نشان دهنده ی نگرش ویژه نویسنده ی منشور و میثاق مردم با حکومت یعنی قانون اساسی است .همچنین با اشاره به اینکه وکالت با دادرسی عادلانه و حکومت قانون پیوندی ناگسستنی  دارد ،تصریح کردند تصویب طرحهایی از جمله طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار در کمیسیون کسب و کار و جهش تولید،در باب تلقی کسب و کار از حرفه ی شریف وکالت و مالاً شمول قواعد حقوق رقابت و دخالت شورای رقابت در صدور مجوز بی رویه ی وکالت، به آشفتگی و بی سامانی وکالت منتج خواهد شد .امروزه در یک بزنگاه حساس تاریخی قرار داریم و اگر این طرحها تصویب شوند ،نه از تاک اثر ماند و نه از تاک نشان. تلقی  و تنزیل جایگاه وکیل به عنوان سوداگر و تاجر مسلکی که جز تحصیل سود در اندیشه نمی پروراند باعث می شود که او پروایی از آرمان عدالت و سوگند وکالت که به موجب آن باید "مدافع حق" باشد نداشته باشد و آنچه برای او اصالت می یابد سود است و دیگر هیچ ،و دود این انگاره پیش از هرچیز به چشم مردم فرو می رود و دستگاه قضایی را با چالش بزرگ و ژرفی مواجه می سازد و چنین وکیلی بی گمان نمی تواند معاضد دستگاه قضا در اجرای عدالت و حقگزاری و حق مندی باشد و چنین سوداگری را دیگر برخلاف قوانین وکالتی ،نمیتوان هم شان و همطراز قاضی در موضع دفاع دانست .ریاست محترم کانون از جناب آقای دکتر نوروزی تقاضا نمودند که تمام توش و توان خود را در راستای رایزنی با نمایندگان موثر مجلس به عمل آورند .
در ادامه نائب رئیس کانون وکلا سرکار خانم سمیه اکبری و نیز جناب آقای علی اسدی ،با بیان مشکلات پیش روی جامعه ی وکالت، به هجمه های چند ساله ی اخیر علیه کانونها اشاره نمودند که جملگی در صدد خدشه دار کردن استقلال کانون وکلا می باشند و قسمت اعظمی از وقت و توان کانونها، صرف خنثی کردن این طرحهای هدف دار می شود
،از آنجا که ارائه ی خدمات علمی توسط وکلای دادگستری ، تضمین کننده ی حق دفاع شهروندان است و اعطای عنوان کسب و کار به این حرفه ی شریف ،برخلاف نص قانون اساسی است ،همفکری و نیز رایزنی جناب آقای دکتر نوروزی با نمایندگان مجلس را خواستار گردیدند .
جناب آقای دکتر نوروزی ضمن ابراز خرسندی از حضور چهره های جوان در ترکیب هیئت مدیره و با تاکید بر ضرورت حفظ استقلال کانون وکلا اذعان نمودند :  
 تفاوتی که بین صنوف تخصصی با سایر مشاغل وجود دارد ،منحصر به نظام وکالت نیست .بنابراین همراهی و همگامی کانونهای  وکلای سراسر کشور  با سایرصنوف تخصصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
دفاع از کانون وکلا باید از مجرای تخصصی صورت پذیرد و خوشبختانه مستندات کافی نیز در این زمینه موجود است که لایحه استقلال کانون وکلا با مفادی صریح و روشن بهترین نمونه ی آن است .
 ایشان در ادامه بیان نمودند که برای حفظ جایگاه کانون وکلا و نیز برون رفت از مشکلات فعلی پیش روی جامعه ی وکالت تمای توان خود را به کار خواهند بست .