07آذر 1400

راهنمای تصویری ثبت قرارداد الکترونیک وکالت در سامانه عدل ایران

راهنمای تصویری ثبت قرارداد الکترونیک وکالت در سامانه عدل ایران

همکاران محترم لینک های زیر، حاوی فیلم آموزشی قرارداد الکترونیک وکلا می باشند. در لینک سوم حالات مختلف درباره موکل اعم از زندانی بودن یا مقیم خارج بودن و غیره تبیین شده است.
 
https://sampyar.eadl.ir/Portals/0/News/Files/99/Video/gharardad-electronic-vekalat/1.mp4
 
https://sampyar.eadl.ir/Portals/0/News/Files/99/Video/gharardad-electronic-vekalat/2.mp4
 
https://sampyar.eadl.ir/Portals/0/News/Files/99/Video/gharardad-electronic-vekalat/3.mp4
 ‍
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه