06آذر 1400

صورتجلسه اولین جلسه هیات مدیره نهم مورخ 1399/08/17

به نام خدا جلسه هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه  بر مبنای دعوت ریاست هیات نظارت در تاریخ مزبور تشکیل  گردید .
۱ -در بادی امر آقای وکیلی مطالبی در مورد اقدامات انجام شده در زمان هیئت مدیره پیشین ارایه و ضمن  تقدیر از مشارکت همکاران در انتخابات نهمین دوره کانون اعتماد آنان رابه هیات مدیره فعلی گرامی داشت واز زحمات هیات مدیره، همکاران اداری کانون، اعضای محترم شعب انتظامی کانون، دادستان و دادیاران محترم دادسرا و جملگی اعضای محترم کمیسیون ها  و هیات نظارت تشکر و قدردانی نمودند وگزارش مالی از وضعیت کانون، منابع درآمدی و میزان آن  ونحوه تامین بخشی از هزینه ها از منبعی دیگر  به انضمام اقدامات صورت گرفته در مورد تغییر کاربری زمین کانون، تهیه نقشه، صدور پروانه و سایر اقدامات مرتبط با این امر را به استحضار منتخبین این دوره رساندند و در خصوص چالش های فراروی کانون که با طرحهای مخرب جمعی از نمایندگان که بر آن هستند کانون را به حاشیه کشانده و مطلوب کمپین کذایی علیه نهاد وکالت را تامین وتلاش می نمایند استقلال کانون ها را علیرغم اینکه اقدامات آنان در شورای رقابت و دیوان عدالت اداری منتج به نتیجه نشده است  با چالش مواجه بلکه بتوانند در این مجرا به اهداف خود نایل آیند به نحو مشروح به استحضار رساندند ریاست فعلی کانون جناب آقای وکیلی ضمن تقبیح  اقدامات برخی از همکاران که موجبات شأن شکنی را در فضای مجازی فراهم می نمایند  مدیریت این فضا را درخواست کرد. سپس جهت انتخاب هیات مدیره به نحو غیرعلنی جهت انتخاب رئیس و نایب رئیس بازرس و منشی تعرفه ها توزیع شد برای سمت ریاست آقایان وکیلی و رستمی برای نایب رئیسی آقایان آرین پور و خانم اکبری ،برای بازرسی آقای اسدی و آقای آرین پور نامزد شدند  لذا رای گیری انجام شد. جناب آقای رستمی با سه رای به عنوان رئیس، سرکار خانم اکبری با سه رای به عنوان نایب رئیس، جناب آقای اسدی با سه رای به عنوان بازرس انتخاب شد. با عنایت به اینکه برای منشی هیئت مدیره اعلام کاندیداتوری نشد با اکثریت آراء (آقایان وکیلی، اسدی، آرین پور و خانم اکبری) این سمت به آقای رستمی محول شد.