31شهریور 1398

کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه و مرکز داوری کانون با همکاری انجمن آیین دادرسی مدنی ایران وابسته به #وزارت_علوم، تحقيقات و فناوری برگزا

🌐 "دوره های 5گانه ارتقای صلاحیت علمی داوری"

🔸علاقمندان به انجام داوری جهت مشاهده جزئیات و ثبت نام به لینک ذیل
 مراجعه کنند:
https://www.i-c-p-a.com/News/Details/8a921597-cd43-4a12-ac16-0c705afcc2db

و یا اینکه عدد527 را به شماره زیر ارسال کنند.
09202008108


روابط عمومی
کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران