25اسفند 1397

آگهی مرحله سوم پذیرش داوران در مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمانشاه

بسمه تعالی

به اطلاع می‌رساند مرکز داوری کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه با اختیارات حاصله از بند ب ماده 5 اساسنامه مرکز داوری  و شیوه نامه جذب داوران مصوب 1/7/1396  اقدام به پذیرش داور با شرایط ذیل می نماید :


الف ) شرایط پذیرش : متقاضیان بایستی واجد شرایط مقرر در ماده 1 شیوه نامه جذب داوران مصوب 1/ 7/ 1396 هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه باشند (شیوه نامه جذب داوران در سایت کانون واحد مرکز داوری در دسترس می باشد )

ب) مواد امتحانی :
 1- کتاب مجموعه قواعد و آیین داوری و میانجی گری مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمانشاه
2- مبحث داوری از جلد سوم کتاب آیین دادرسی مدنی ( دوره پیشرفته )  تألیف دکتر عبدالله شمس  

ج) ظرفیت پذیرش : 30 نفر

د) مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :
1- تکمیل و امضای فرم تقاضانامه ثبت نام
متقاضیان می توانند فرم تقاضانامه ثبت نام را از  سایت کانون واحد مرکز داوری دریافت و نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند .
2- تصویر کارت ملی و شناسنامه
3- دو قطعه عکس 3 * 4
4- پرداخت مبلغ یک میلیون ریال به حساب کانون وکلای دادگستری کرمانشاه که متقاضیان همزمان با ثبت نام از طریق دستگاه  pos مستقر در واحد امور مالی کانون نسبت به پرداخت آن اقدام می نمایند .    
5- رزومه و مدارک مربوط به آن
متقاضیان می بایست فرم تقاضانامه ثبت نام را پس از تکمیل به همراه مدارک ثبت نام و مدارک مربوط به روزمه به مدیر داخلی کانون تحویل نمایند .
بدیهی است  به اعلام رزومه بدون ارائه مدارک، امتیازی تعلّق نخواهد گرفت .
و) مهلت ثبت نام
مهلت ثبت نام و ارائه مدارک از تاریخ 19/1/1398  لغایت پایان وقت اداری  29/1/1398  می باشد .
و) زمان برگزاری آزمون مورخه 19/2/1398 در محلِّ کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه می باشد .
ی ) مرکز داوری کانون وکلای کرمانشاه به پذیرفته شدگان نهایی، گواهی داوری اعطاء می نماید .

مرکز داوری کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه