14دی 1397

هم انديشي و نشست عمومي وكلاي دادگستري كرمانشاه روز پنج شنبه 13/10/1397 با حضور تعدادی از همکاران برگزار گردید

هم انديشي و نشست عمومي وكلاي دادگستري كرمانشاه روز پنج شنبه 13/10/1397 با حضور تعدادی از همکاران برگزار گردید

 هم انديشي و نشست عمومي وکلای دادگستري كرمانشاه روز پنج شنبه 13/10/1397 با حضور تعدادی از همکاران برگزار گردید

پیرو اعلان قبلی هیات مدیره و کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه نشست عمومی وکلای استان با هیات مدیره برگزار گردید و ریز بیلان مالی و عملکرد یکساله کانون به سمع و نظر حضار رسید و برخی همکاران نیز سوالات خود را مطرح نموده و هیات مدیره محترم نیز پاسخگویی مطالب مطروحه بودند.