05دی 1397

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری کرمانشاه پنج شنبه مورخه 1397.10.6 از ساعت 9.45 الی 12 برگزار می گردد.

عنوان سخنرانی "بایسته های اجرای احکام کیفري" است که توسط آقای دکتر یعقوب باتماني قاضی محترم دادگستری و مدرس دانشگاه ارائه خواهد شد.
مکان: سالن آمفی تئاتر اداره بنیاد شهید کرمانشاه واقع در خیابان بنت الهدی
حضور کارآموزان محترم و همراه داشتن دفترچه کارنامه کارآموزی الزامی است
کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه