08مهر 1397

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری کرمانشاه پنج شنبه مورخه 1397.07.12 از ساعت 9.45 الی 12 برگزار می گردد.

عنوان سخنرانی "مباحث کاربردی حقوق روابط موجر و مستاجر" است که توسط آقای علی ابراهیم نیا رئیس شعبه  19 دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه ارائه خواهد شد.
مکان: سالن آمفی تئاتر اداره بنیاد شهید کرمانشاه واقع در خیابان بنت الهدی
حضور کارآموزان محترم و همراه داشتن دفترچه کارنامه کارآموزی الزامی است
کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه