26شهریور 1397

اسامی پذیرفته شدگان دوره دوم پذیرش داوران مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمانشاه

اسامی پذیرفته شدگان دوره دوم پذیرش داوران مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمانشاه 
 
۱- اقای سیامک ارین پور 
۲-اقای  فرهاد ازادی 
۳- خانم سمیه اکبری 
۴- اقای  حمید باتمانی 
۵- اقای حامد بهرام ابادی 
۶- اقای مسلم جیهون تبار 
۷-اقای سید مسلم حسینی 
۸-اقای سید یزدان حسینی 
۹- اقای کورش حیدری 
۱۰- اقای بابک عزیزی 
۱۱- اقای یزدان گلمحمدی
۱۲- اقای شیرزاد محمودی 
۱۳- اقای علی اشرف منتی 
۱۴- اقای کیهان نبیئی
۱۵- اقای علی یوسفی فرد
ضمنا همکارانی که در ازمون داوری  پذیرفته نشده اند برطبق تبصره  دو  ماده ۶ اساسنامه مرکز داوری مهلت دارند   ظرف مدت ده روز  از تاریخ درج اگهی در سایت کانون  اعتراض خود را   به هیات مدیره کانون تسلیم نمایند.
((هیات امنای مرکز داوری کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه))