31خرداد 1397

آگهی پذیرش داوران مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمانشاه

(( آگهی پذیرش داوران )) نوبت دوم
باطلاع همکاران گرامی میرساند مرکز داوری کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه با استفاده از اختیارات حاصله از بند ب ماده ۵ اساسنامه مرکز داوری و شیوه  نامه جذب داوران مصوب ۱۳۹۶/۷/۱ اقدام به پذیرش داور با شرایط ذیل می نماید 
الف)شرایط پذیرش :
متقاضیان بایستی واجد شرایط مقرر در ماده یک شیوه نامه جذب داوران مصوب ۱۳۹۶/۷/۱هیات مدیره کانون وکلای دا دگستری کرمانشاه باشند 
ب)مواد امتحانی 
۱_کتاب مجموعه قواعد و آیین داوری و میانجی گری مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمانشاه 
۲-مبحث داوری از جلد سوم کتاب آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته )تالیف دکتر عبدالله شمس 
پ)مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام 
۱- تکمیل و امضای فرم ثبت نام 
متقاضیان می توانند فرم ثبت نام را از سایت کانون به دادرس :
Www.kermanshahbar.org/Userfiles/1510562791_davari_tag.pdf
ویا با کلیک کردن بر روی آدرس فوق دریافت و نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند.
۲-تصویر کارت ملی و شناسنامه 
۳-دو قطعه عکس ۴*۳
۴-پرداخت مبلغ یک میلیون ریال به حساب کانون وکلای دادگستری کرمانشاه از طریق دستگاه pos مستقر در واحد مالی کانون .
۵- تحویل رزومه و مدارک مربوط به آن:
متقاضیان فرم تقاضانامه ثبت نام را پس از تکمیل به همراه سایر مدارک باید به مدیر داخلی کانون تحویل نمایند. 
ت)مهلت ثبت نام: 
مهلت ثبت نام و ارائه مدارک از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۸لغایت پایان وقت اداری روز ۱۳۹۷/۴/۷ می باشد.
ث)زمان برگزاری آزمون شفاهی متعاقبا از طریق سایت کانون و کانال تلگرام اعلام می گردد.
تذکر۱-همکارانی که قبلا اقدام به ثبت نام داوری  نموده و مدارک آنان مورد پذیرش هیات امناء  مرکز داوری قرار گرفته است نیازی به ثبت نام مجدد ندارند.
تذکر ۲ - متقاضیانی که مدارک ثبت نام آنان ناقص و اسامی آنان در تابلو اعلانات کانون درج گردیده است می توانند برطبق این اطلاعیه اقدام به ثبت نام نمایند.
تذکر ۳- مهلت ثبت نام به هیج وجه تمدید نخواهد شد.