16شهریور 1395

کارگاه آموزشی کارآموزان محترم وکالت کانون در مورخه ۱۸ شهریور ۹۵ برگزار می گردد

.

.

.

آقای اقبال ابراهیمی وکیل محترم دادگستری و مدرس دانشگاه تحت عنوان "ارکان پنج گانه قرارداد خصوصی در حقوق ایران: ایجاب، قبول، قصد، رضا و علت تعهد" و آقای شاپور نیک اندام با موضوع "نگاهی به صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری با تاکید بر طرق عادی و فوق العاده شکایت از آراء آن" سخنرانی خواهند کرد.

شرکت کارآموزان محترم و همراه داشتن دفترچه کارنامه کارآموزی الزامی است.

مکان : سالن آمفی تئاتر موسسه فرهنگی ایثار،

واقع درخیابان بنت الهدی،مقابل ستاد نیروی انتظامی،جنب اداره کل بنیاد شهید و امور ایثار گران ،سالن شهدا

                                                                       کميسيون کارآموزی کانون وکلاي دادگستري

                                                                                                                                   کرمانشاه و ايلام