16تیر 1395

بيانيه کميسيون حقوق بشر کانون وکلاي دادگستري کرمانشاه و ايلام در رابطه با پديده ي ريزگردها و اقدامات بایسته و ضروری در مقابله با آن

بيانيه کميسيون حقوق بشر کانون وکلاي دادگستري کرمانشاه و ايلام در رابطه با پديده ي ريزگردها و اقدامات بایسته و ضروری در مقابله با آن؛

 حق بر محيط زيست سالم در کنار حقوق ديگري از قبيل حق سلامتي و داشتن هواي پاک، سالها از جمله ی نسل سوم و چهارم حقوق بشر بحساب مي آمدند، این حقوق در زمان جنگ جهاني دوم و پس از آن مصادف با سالروز تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشراز جمله نيازهاي مبرم بشری نبودند هر چند در موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر، به حق بر محیط زیست سالم و حق حیات بدرستی اشاره شده است. اما با ورود به دنياي جديد  و تسلط فيزيکي و مادي دولتها و شرکتهای بزرگ  بر تمامي منابع طبيعي، آنچه را که همه ي خردمندان و فرزانگان در باب تلفيق ناپذيري و اجتناب ناپذيري مجموعه ي حقوق بشر بيان مي کردند در حق محيط زيست سالم خود را پديدار کرد.      بدين معنا که امروزه ديگر نمي توان دسته بندي هاي سنتي حقوق بشر را صحيح و کامل پنداشت، بنحوي که بدون حق بر محيط زيست سالم و حق بر سلامتی، حقوق بشر وجود نخواهد داشت

  با وجودي که سالهاست کشور ما و بطور کلي منطقه ي خاور ميانه با پديده ي شوم ريزگردها دست و پنجه نرم مي کند و مردم این منطقه بطور مستقيم وغير مستقيم اثرات زيانبار آنرا حس کرده اند، متأسفانه تا کنون ميثاق و اعلاميه اي از سوی سازمان ملل متحد که بطور خاص به پدیده ی ريز گردها و مقابله با گرد و خاک بپردازد مورد تصویب و مورد شناسایی دولتها قرار نگرفته است،     با وجود اين در اعلاميه هاي متعدد و سابق از قبيل اعلاميه استکهلم، اعلاميه درباره محيط زيست 1989، منشور جهاني طبيعيت، اعلاميه پيشکک1999 و يا اعلاميه ريودوژانيرو و پروتکل سانسالوادور 1989 حق بر محيط زيست سالم مورد شناسايي قرار گرفته و از حقوق بنيادين بشري بحساب آمده است، لکن اين ميثاقین، هرگز جوابگوي تکاليف روشن براي کشورها در باب مقابله با پديده ی ريزگردها نبوده و لذا درخور است که سازمان ملل متحد، بعنوان ميراث گرانسنگ ابناء بشر در قرن بيستم، در این خصوص، دست به تصويب اعلاميه و ميثاق جديدی بزند و مبانی برخورد با این پدیده و تکالیف صریح دولتها را مورد شناسایی قرار دهد؛

  فارغ از تکاليف مرز گذر که متوجه سازمان ملل متحد و يا کلیه کشورها در باب حفاظت از محيط زيست و حفظ آن براي نسلهاي بعدي می باشد و در منشور ملل متحد و اصول کلی حقوق بین الملل بدان اشاره شده است و همچنين جداي از ناکارآمدي تفاهم نامه هاي موجود ميان دو کشور ايران و عراق از جمله تفاهم نامه های 2008 و 2012 يا عدم التزام به اعلاميه و تفاهم نامه هاي موجود منطقه اي از قبيل بيانيه آنکارا مصوب 2010 در لزوم مبارزه با پدیده ی ریزگردها، ما اعضاء کمیسیون حقوق بشر، ضرورت رويکرد بين المللي جديدي را براي کشور ايران در خصوص این پدیده ی شوم قائل هستیم. اما در راستاي تکليف دولت و حاکميت کشور ايران در خصوص مقابله با ريزگردها و تمرکز بر منابع داخلی مواردی را بشرح ذيل اعلام مي داريم؛

 ما اعتقاد داریم کشور ايران به تکليف خود در زمينه بيابان زدايي موضوع  کنوانسيون مبارزه با گسترش بيابان ها 1994 بدرستي عمل نکرده و هنوز با انبوه بیابان و نبود پوشش گیاهی و جنگلی و خشکیدن تالاب ها و دریاچه ها در حد وسیع مواجه هستیم؛

  ما بيان مي داريم؛ آئين نامه مصوب هيأت وزيران که سازمان حفاظت محيط زيست را ملزم به مبارزه با ریزگردها نموده است، فارغ از ابهامات و اشکالات و نارسايي مواد آن، مقرره اي ابتر و ناکار آمد در اين زمينه است و تکلیف عمده ای را متوجه سایر ارگانها و نهادهای مربوطه نمی داند!

  ما اعتقاد داريم مجلس شوراي اسلامي که شأن نظارتي بر تمامي امور دارد، به درستي در خصوص ريزگردها عمل ننموده و قوانين کارامد و درستي که پاسخگوي نياز هاي واقعي در اين زمينه و نیزدر باب نظارت بر وظائف سایر دستگاهها مصوب ننموده است؛

 ما اعتقاد داريم، اقدامات حمايتي و کارساز از سوي کشور در مواقعي که بحران به کشور ورود پيدا مي کند بکار کرفته نشده، و گاه تصميم گيري در اين خصوص سليقه اي و دلبخواهي و بدون تدبير بوده است، مي توان به باز بودن ادارت دولتي و ارگانها و حتي مدارس در زمان ورود ريز و گردها در بخش هايي از کشور اشاره کرد که لطمات جدی زیانباری بر سلامت بشر وارد کرده است! در حالي که اعمال سليقه بيش از هر چيز حقوق بشري و بديهي مردم ما را زايل مي کند، بطور خاص ما از مسئولان استانی در کرمانشاه و ایلام و سایر مناطق درخواست می کنیم در مواقع بحران تصمیم به تعطیلی مدارس و نهادها و ارگانها را بدون اعمال سلیقه در راستای حفاظت از جان و سلامتی انسانها لحاظ کنند.

 ما درخواست داریم دولت و مجموعه حاکمیت و مسئولان و مقامات عالی، نگاه خود را به مردم مناطق محروم و مرز نشين از جمله کرمانشاه و ايلام در هنگام بحران ریزگردها تلطيف نمایند، و از دستگیری و دلجویی در این مواقع هرگز روی برنتابند و بدانند، هر زمان که ریزگردها به کشور ورود پیدا می کند کشور با بحران مواجه است و آنچه در آینده در کمین ما نشسته است بحرانی تر از امروز است/.

کمیسیون حقوق بشر

کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام