30خرداد 1395

کانون وکلای دادگستری ایلام تاسیس و مستقل خواهد شد

.

.

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام و به نقل از ریاست محترم کانون جناب آقای بابک عزیزی ،کانون وکلای دادگستری ایلام تاسیس و مستقل خواهد شد .

عزیزی بیان داشت : به موجب تصمیم هیأت نظارت بر اولین انتخابات کانون وکلای دادگستری ایلام ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره ایلام از تاریخ 12/04/1395 تا پایان وقت اداری 21/04/1395 بعمل خواهد آمد ، متقاضیان بایستی در وقت اداری تاریخ های مقرر با مراجعه به کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام و تسلیم مدارک خود ثبت نام نمایند. ایشان اظهار داشت انتخابات در تاریخ 01/07/1395 در محل استقرار کمیسیون وکلای استان ایلام از ساعت 9 صبح الی 16 برگزار خواهد شد.