27آبان 1394

اطلاعیه در خصوص توسعه ی فرایند اطلاع رسانی

بسمه تعالی

"اطلاعیه"

همکار گرامی  احتراماً پیرو تصمیم هیأت مدیره کانون در جهت توسعه ی فرایند اطلاع رسانی از طریق سامانه های نوین و ضرورت مشارکت همکاران مستدعیست نسبت به اعلام شماره صحیح خویش جهت عضویت در کانال های اطلاع رسانی و آموزشی کانون در نرم افزار تلگرام اقدام فرمائید ضمناً با توجه به اجرایی شدن قانون دادرسی الکترونیک مبتنی بر قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب و اعلام معاونت فناوری قوه قضائیه در جهت ارسال ابلاغ به صورت الکترونیکی و ضرورت اعلام پست الکترونیک(رایانامه) از سوی همکاران و توجهاً به آثار قانونی آن در آتیه نسبت به اعلام رایانامه خود اقدام نمائید ، لازم به ذکر است تبعات عدم اعلام و یا اشتباه در اعلام رایانامه متوجه همکار محترم می باشد.