13آبان 1394

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخه 14/08/94 برگزار نخواهد شد

به اطلاع کلیه کارآموزان محترم میرساند ،کارگاه آموزشی کارآموزان مورخه 14/08/94 برگزار نخواهد شد