10آبان 1394

کتاب یاد استاد در رثای استاد امیرناصر کاتوزیان در کانون آماده ارائه می باشد

کتاب یاد استاد

در رثای استاد امیرناصر کاتوزیان

توسط کانون وکلاء تهیه گردیده ، همکاران گرامی می توانند جهت خریداری آن به محل کانون وکلاء مراجعه فرمائید