07آبان 1394

متن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم در روزنامه رسمی

جهت دریافت متن کامل قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم در روزنامه رسمی بر روی لینک زیر کلیک نمایید

متن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم در روزنامه رسمی