04آبان 1394

انتخابات هفتمین هیات رئیسه کانون وکلای کرمانشاه و ایلام با اتفاق آراء

انتخابات هفتمین هیات رئیسه کانون وکلای کرمانشاه و ایلام با اتفاق آراء

 در جلسه مورخه چهارم آبانماه 1394هيأت مديره منتخب، آقاي بابک عزيزي به عنوان رئيس کانون، آقاي بيژن قنبري به عنوان نايب رئيس کانون، آقاي کيومرث سپهري به عنوان بازرس کانون و آقاي کيوان کيادي به عنوان دبير هيأت مديره کانون به اتفاق آراء انتخاب گرديدند.

بابک عزیزی

رئیس

بیژن قنبری

نایب رئیس

کیومرث سپهری

بازرس

کیوان کیادی

دبیر

علی اسدی

عضو اصلی


(روابط عمومي کانون وکلا)